onlyfuckvideos.net classy slut goo covered. xxx247.club xxxfamousvideos.com

8.700 individë në Shqipëri kanë të ardhura vjetore mbi 2 milionë lekë

Rreth 8,700 individë dorëzuan në fund të muajit prill Deklaratën Individuale Vjetore të të Ardhurave (DIVA), një detyrim vjetor që në Republikën e Shqipërisë u lind si rezidentëve, ashtu edhe jo rezidentëve të cilët realizojnë të ardhura në shumën mbi 2 milionë lekë. Kjo shifër është rreth 5% më e lartë se numri i deklaruesve të vitit paraardhës, njoftuan tatimet.

Për vitin 2017 vlera e paguar nga individët për deklarimin e të ardhurave vjetore për vitin 2017, u rrit me 118% krahasuar me pagesat e kryera për vitin 2016.

Thënë ndryshe vlera totale e derdhur nga këta individë në buxhetin e shtetit u llogarit në rreth 275 milionë lekë.

Një shifër e tillë, për Administratën Tatimore tregon padyshim ndërgjegjësimin e kësaj kategorie individësh për deklarimin e të ardhurave të tatueshme, si dhe është një garanci më shumë, lidhur me justifikimin e pasurisë së tij.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve bën me dije se individët, të cilët konstatojnë se kanë bërë gabime në deklaratën e dorëzuar në datë 30 Prill, kanë të drejtë të korrigjojnë deklaratën e tyre dy herë brenda një periudhe tremujore./Monitor/

watch porn
olalaporno.com