onlyfuckvideos.net classy slut goo covered. xxx247.club xxxfamousvideos.com

Kuvend/ Opozita paralajmëron bllokimin e seancës

Sot Parlamenti i Shqipërisë do të  zhvilloj seancë plenare, duke filluar nga ora 10:00.

Opozita pritet të bllokojë punimet e seancës së sotme parlamentare. Mësohet se vendimi është marrë nga deputetët e opozitës, sipas të cilëve në Kuvend nuk mund të ketë një zhvillim normal.

Vendimi është për të bllokuar seancën pas publikimit të dosjes së vëllait të ministrit të Brendshëm, Fatmir Xhafaj, i dënuar në Itali për drogë, si dhe si reagim pas vendimit për shkarkimin e kreut të Krimeve te Rënda, Besim Hajdarmataj.

Ndryshe, Seanca plenare është  parashikuar të  zhvillohet me këtë rend të ditës:

                                                    Seancë plenare
                                          E enjte, 10.5.2018, ora 10.00
                                                      Rendi i ditës

1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 3.5.2018 (neni 44, Rregullore)

2. Njoftimi i projektligjeve të depozituara në Kuvend (neni 44, pika 3 e Rregullores)

3. Raporti i veprimtarisë vjetore të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil për
vitin 2017 (pdf) (neni 103, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Shprehet titullari i institucionit – (jo më shumë se 60 minuta)
Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e
Njeriut
Pyetje
Diskutime (nëse kërkohet me shkrim nga një komision i përhershëm, një kryetar grupi ose 10
deputetë)
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit

4. Raporti vjetor i veprimtarisë së Departamentit të Administratës Publike për vitin 2017
(pdf) (neni 103, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Shprehet titullari i institucionit – (jo më shumë se 60 minuta)
Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e
Njeriut
Pyetje
Diskutime (nëse kërkohet me shkrim nga një komision i përhershëm, një kryetar grupi ose 10
deputetë)
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit

5. Raporti vjetor i veprimtarisë së Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e
Komunizmit për vitin 2017 (pdf) ( neni 103, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Shprehet titullari i institucionit – (jo më shumë se 60 minuta)
SHËRBIMI I SEANCËS PLENARE 1
Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e
Njeriut
Pyetje
Diskutime (nëse kërkohet me shkrim nga një komision i përhershëm, një kryetar grupi ose 10
deputetë)
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit

6. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.10247, datë 4.3.2010, “Për
kornizën shqiptare të kualifikimeve”” (pdf) (nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë
të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të
Drejtat e Njeriut
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)

7. Projektligji “Për një shtesë në ligjin nr.7514, datë 30.9.1991, “Për pafajësinë, amnistinë
dhe rehabilitimin e ish-të dënuarve dhe të përndjekurve politikë”, të ndryshuar (pdf)
(nenet 73-77, Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e
Njeriut
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)

8. Projektligji “Kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” (pdf) (nenet 73-77, Rregullore,
votim me shumicë të thjeshtë)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat
Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Integrimin Europian
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Koha e votimit (në parim/nen për nen/në tërësi)

9. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës (neni 45, Rregullore)
Koha e diskutimeve deri në 60 minuta.

watch porn
olalaporno.com