onlyfuckvideos.net classy slut goo covered. xxx247.club xxxfamousvideos.com

Bankat fshijnë nga bilancet 353 milionë euro kredi të këqija

Duke filluar nga janari 2015, bankat janë të detyruara nga kërkesat rregullative për të ndërmarrë procesin e pastrimit të bilance, duke fshirë kreditë që gjenden në kategorinë “e humbur” për më shumë se 3 vjet.

Banka e Shqipërisë njoftoi se gjithsej, që nga fillimi i procesit, janë fshirë 47.8 miliardë lekë kredi të humbura deri në fund të vitit 2017. Nëse ato nuk do të ishin fshirë, stoku i kredive me probleme do të kishte arritur në 127 miliardë lekë në fund të vitit 2017 ose 23.3 për qind e stokut të kredisë, nga 13,2 për qind që zbriti në fund të vitit 2017, pra rreth 10 pikë përqindje më të larta sesa aktualisht.

Si rrjedhojë e fshirjes, stoku i kredive me probleme ka rënë në mënyrë të ndjeshme. Në dhjetor të vitit 2017, stoku arriti në rreth 80 miliardë lekë, duke shënuar një tkurrje prej 14.5 për qind në krahasim me fundin e gjashtëmujorit të parë të vitit. Ndaj një viti më parë, kreditë me probleme janë tkurrur me rreth 30 miliardë lekë, ose me 28 për qind.

Banka e Shqipërisë sqaroi se, krahas fshirjes, rënia e stokut të kredive me probleme ka ardhur si pasojë e ristrukturimit të këtyre kredive, shlyerjes së kredive në klasa të ndryshme të portofolit me probleme dhe fshirjes së kredive të humbura nga bilancet e bankave. Gjatë gjysmës së dytë të vitit, nga bilancet e bankave janë fshirë rreth 4.5 miliardë lekë kredi të humbura, kryesisht të marra nga bizneset.

Rënia e stokut të kredive me probleme është shoqëruar me përmirësimin e treguesit të cilësisë së portofolit. Në fund të vitit, Raporti i Kredive me Probleme, RKP, shënoi 13.2 për qind nga 15.6 për qind në qershor të 2017-s dhe 18.2 për qind një vit më parë.

Brenda strukturës së kredive me probleme, si rezultat i ristrukturimeve, shlyerjeve dhe kredisë së re, tepricat e kredive që bëjnë pjesë në kategoritë në “ndjekje” dhe “nënstandard” janë tkurrur me përkatësisht 14 për qind dhe 17 për qind; ndërkohë që, kredia në klasën “standard” u zgjerua me rreth 6 për qind.

Kredia e klasifikuar “e humbur”, e cila zë peshën kryesore ose rreth 58 për qind të kredive me probleme, është ngushtuar me 17 për qind (rreth 10 miliardë lekë). Rënia ka ardhur kryesisht si pasojë e largimit të një pjese të kredive të humbura nga bilanci. /Monitor/

watch porn
olalaporno.com