Shfleto kategoritë

Analizë

Ese

Aventurë fiskale

Rritja e fortë e pagave të administratës publike, e përqendruar në dy vjet, në një kohë që në dhjetë vjet nuk ka pasur as