onlyfuckvideos.net classy slut goo covered. xxx247.club xxxfamousvideos.com

Zgjedhjet e 14 Majit, bedelët nuk kanë komisionerë, Edi Rama kërkon plotësimin

Ilir Rusmaili me KAS-in e tij i bëri me Kryetar Nënkryetar partie dhe u mundësoi të marrin pjesë në zgjedhjet lokale, por për Komisionerët nuk kishte llogaritë që kjo bandë politike në shërbim të Edi Ramës nuk i bënë dot, dhe sot kur kanë mbetur vetëm 10 ditë nga zgjedhjet e 14 Majit, para kreut të KQZ, Ilirian Celibashi, është kërkesa e Partisë Socialiste e cila kërkon të marrë atë që për muaj të tërë flet e gjithë Shqipëria, zëvendësimin e komisionerëve të PD.

“Së fundmi, jemi vënë në dijeni se në disa Komisione të Zonave të Administrimit Zgjedhor, subjekti zgjedhor “Partia Demokratike” ende nuk ka dërguar propozimet dhe dokumentet për anëtarë në Komisionet e Qendrave të Votimit, në tejkalim te afateve të përcaktuara në nenin 36 pika 2 të ligjit nr.10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar,” thekson Sekretari për Çështjet Ligjore dhe Zgjedhore, Eridian Salianji duke i kërkuar Ilirian Celibashit listën e anëtarëve Kryesisht, e me qëllim garantimin e një procesi të rregullt zgjedhor në përputhje me standardet e legjislacionit në fuqi, kërkon:

“Të na vini në dispozicion një kopje të vendimit të Komisionerit së bashku me listën e personave që mund të emërohen kryesisht për të plotësuar vendet vakante për anëtar dhe sekretar të KQV-së, sipas përcaktimeve të nenit 36 të Kodit Zgjedhor, të ndryshuar dhe nenit 11 të udhëzimit nr. 2, datë 5.12.2020, të Komisionit Rregullator, “Në caktimin e procedurave të përzgjedhjes dhe trajnimit të shtetasve që mund të emërohen kryesisht për plotësimin e vakancave në Komisionet e Zonës së Administrimit Zgjedhor dhe Komisionet e Qendrave të Votimit”, i ndryshuar.”

watch porn
olalaporno.com